Waterwinning - zuigboring - drinkwater

Veelgestelde vragen

 

Grondwaterwinning

Hoe diep moet er geboord worden voor drinkbaar water?

Dat hangt af van de streek waar we boren. Wij beschikken over een zeer uitgebreide databank met alle hydrologische gegevens (waterlagen) via kaarten en door de eigen ervaringen. Deze gegevens zijn gebaseerd op de boorverslagen van meer dan 50 jaar, met 10.000 boringen, verspreid over heel Vlaanderen.

Wat is de duurtijd van een boring, als alles meezit?

De duurtijd hangt van een aantal factoren af:

  • kan de locatie van de boring vlot bereikt worden?
  • de diepte van de put: de geologie, de boordiepte en de boordiameter.

Meestal kunnen particuliere boringen tot ongeveer 100 m diepte, inclusief pompproef, in een dagdeel uitgevoerd worden.

Wat is het verschil tussen een spoelboring en een zuigboring?

Bij een spoelboring wordt water door de boorstangen naar beneden gepompt. De boorkop schraapt de zand-, en kleilagen af, waarop het spoelwater deze mee naar boven transporteert via het geboorde gat tussen de boorstangen en de boorwand. Op de boormachine worden de boorresten gescheiden van het boorwater, dat op zijn beurt terug geïnjecteerd wordt.

Wij opteren voor de techniek van de zuigboring. Dit is de omgekeerde boortechniek van de eenvoudigere (en goedkopere) spoelboring. De losgeboorde grond wordt door de boorstangen opgezogen en naar boven getransporteerd, waar deze op de boormachine van het boorwater gescheiden wordt. Het proper boorwater loopt dan terug in het boorgat naar de annulaire ruimte beneden. Het grote voordeel is dat de plakkerige kleideeltjes niet aan de putwand kunnen blijven kleven en dus is de kans op proppen minimaal. Dit soort van aardproppen maakt het boorgat kleiner. Deze belemmeren de plaatsing van het filterdeel en de verbuizing. Er komt minder overdruk op de te capteren watervoerende laag en het vette boorwater zal ook minder in de waterlaag dringen. Met een betere wateropbrengst tot gevolg. Een zuigboring heeft het bijkomende voordeel dat men de doorboorde grondlagen beter kan onderscheiden. Daardoor is het exact plaatsen van de filter heel gemakkelijk en efficiënt, wat bij een spoelboring niet het geval is.

 

Hoe wordt het waterpeil gemeten?

Naast de pvc-buis die na de boring in het vrijgekomen boorgat wordt gedeponeerd, wordt nog een externe peilbuis aangebracht. Zo kan je later het waterpeil van de betrokken waterlaag meten. In deze peilbuis staat het water even hoog dan in de putbuis (via de wet van de communicerende vaten).

Kan de kwaliteit van het water vooraf gegarandeerd worden?

Bijna altijd kan er zandvrij water gegarandeerd worden, zowel bij een ondiepe als een diepe put. De waterkwaliteit van ondiepe putten tot 20 m levert meestal ijzerhoudend water op. Dat is niet drinkbaar. Dankzij onze uitgebreide waterdatabank kan de grootte van het waterdebiet/kwaliteit van arthesische, diepere putten beter ingeschat worden omdat die het water onder een kleilaag capteren. Het gevolg is een betere waterkwaliteit. Het debiet van de boring hangt niet alleen af van de diepte, maar – en vooral – van de doorlatendheid van de watervoerende laag. De kwaliteit en het debiet kunnen echter niet gegarandeerd worden. Het is beïnvloedbaar door externe factoren waarop wij als bedrijf niet altijd vat hebben.

Hoe gebeurt een wateranalyse?

Een onafhankelijk labo analyseert het waterstaal. De waterput moet een twee tot drietal weken in dienst zijn alvorens je een waterstaal kan afnemen en opsturen naar het labo.

Hoe snel kunnen wij komen boren?

De algemene regel is: er kan altijd geboord worden, tenzij het vriest. Uiteraard moet het terrein toegankelijk zijn, ook in natte periodes met veel regenweer. Hoe snel wij kunnen komen hangt af van de beschikbaarheid van de boortorens en de aanvragen.

Hoe groot is het debiet van een geboorde put?

Dat hangt af van de waterlaag die aangeboord wordt. A.d.h.v. de geologische kaarten en de boorverslagen kunnen we vooraf inschatten hoe groot het debiet ongeveer zal zijn.

Kan een slecht geboorde put van een buur mijn drinkwater van een geboorde put verontreinigen?

Ja, als de geboorde put van de buur dicht bij jouw put ligt. De verontreiniging kan ontstaan door een slecht geboorde put omdat de verschillende kleilagen niet terug afgedicht werden of omdat het bovengrondse water in de putbuis loopt. Dit kan zowel bij een put in of uit dienst gebeuren.

Hoe breed is het boorgat bij een waterput?

18 tot 40 cm doorsnede. Zeker ter hoogte van het filterelement is deze breedte noodzakelijk.

Waarmee houdt een offerte voor het boren van een waterput allemaal rekening?

Vooraf wordt aan de hand van onze databank de vermoedelijke diepte en de diameter geraamd. Op basis van deze gegevens worden de volgende elementen in rekening gebracht: stijgbuis, filter, omstorting met het nodige gewassen en ontsmet filterzand, afdichting van kleilagen met bentoniet kleistoppen, peilbuis met ontluchtingskapje (waterpeilmeting), putontsmetting en chemische wateranalyse door een erkend laboratorium (Eurofins Belgium N.V.). Wij garanderen zandvrij water bij pompproef en bij correct gebruik een garantieperiode van tien jaar op alle constructiefouten. Optioneel kunnen de boorresten ook opgevangen worden en in big bags afgevoerd worden. Voor relatief ondiepe boringen geldt een minimumbedrag, ongeacht de werkelijke boordiepte. Graafwerken en muurdoorboringen worden in regie aangerekend. Desgewenst kunnen wij ook een offerte bezorgen voor de pompinstallatie (pompdebiet moet aangepast zijn aan het putdebiet) en het maken van de toezichtput. Bij de offerte voor een privéwoning ouder dan tien jaar wordt er 6% btw aangerekend. Bij nieuwbouw geldt een btw-tarief van 21%.

Hoe dient u de boorwerf in te richten?

De boorplaats mag niet vergraven zijn en liefst vrij van verharding en puin. De plaats van de boring moet toegankelijk zijn voor een rupsvoertuig van tien ton met buitenafmetingen van 2,2 m (breedte), 7 m (lengte) en 2,65 m (hoogte). De hoogte van de mast in werking is ongeveer 8 m. Om schade te vermijden is het mogelijk om rijplaten te leggen (optioneel). We hebben een werkbreedte van ca. 4 meter nodig. We kunnen de put tot op ongeveer 1,5m van een obstakel boren (bv. een muur).

Pompen en herstellingen

Welke pompinstallatie is de beste?

Dat hangt af van het doel van de waterwinst en de waterstand. Zie bij de rubriek waterpompen. In overleg met ons kies je de juiste pomp. De pompkeuze hangt af van het debiet van de pomp en het debiet van de geboorde waterput. In arthesische grondwaterputten zal meestal een onderwaterpomp geplaatst worden, gekoppeld aan een polyester drukvat met drukschakelaar.

Kan een warmtepomp ook water oppompen?

Neen. Een warmtepomp dient niet om water te pompen. Dit soort pomp zet aardwarmte om naar een temperatuur die geschikt is om je huis, zwembad, sanitair, enz. te verwarmen.

Hoe snel kunnen wij komen voor een herstelling of boring?

Klanten die geen alternatieve waterbevoorrading hebben (bv. leidingwater) en die niet zonder water kunnen (bv. landbouwbedrijven) krijgen voorrang. Meestal trachten wij in overleg met de klant zo vlug mogelijk langs te komen. Let wel, de ‘wachttijd’ kan in drukke periodes soms oplopen. Als we zelf de put geboord hebben en/of de pomp hebben geïnstalleerd kunnen we onze boorverslagen en de pompgegevens raadplegen. Zodoende kunnen we bij het werkbezoek al de juiste materialen meebrengen.

Werken wij aan een installatie die niet door ons geplaatst is?

Ja, ook al beschikken we dan niet over het boorverslag en missen we de juiste pompgegevens. Wij onderzoeken dan wat nodig is om de problemen op te lossen.

Verkopen wij wisselstukken van alle pompsoorten?

Neen, wij hebben enkel wisselstukken op voorraad van de pompen die door ons geplaatst worden. Wanneer een wisselstuk voorradig is, kan het probleem vlug verholpen worden. Als dat niet het geval is, moet je rekening houden met een wachttijd. Die hangt af van de snelheid waarmee de leverancier ons de juiste stukken bezorgt.

Verheyden is een familiebedrijf dat reeds 50 jaar actief is in verticale grondboringen. Wij hebben al meer dan 10.000 boringen met succes verricht, zowel voor particulieren, bedrijven als voor de Vlaamse Overheid. Wij boren putten om warmte of koude (geothermie) en (drink)water uit te winnen.