Geothermische boringen - warmtewinning - warmtepomp

Geothermie - boringen warmtepomp

Geothermische boringen (warmtewinning)

Verticale boringen voor warmtepompen

Wij zijn pioniers in het boren van geothermische bronnen en zijn op dat vlak ook toonaangevend. Onze ontwikkelingen worden vaak gekopieerd, in tegenstelling tot onze uitgesproken techniekethiek (naar milieu en opbrengst).

Geothermie levert gratis energie en is milieuvriendelijk

Geothermie - warmtewinning door het onttrekken van aardwarmte aan de bodem - is de laatste jaren in volle opmars. Waarom? Omdat het een duurzaam en betaalbaar ecologisch alternatief is voor de traditionele verwarmings- of koelingssystemen.

Voor warmtewinning en koudewinning ontnemen we de in de ondergrondse geologische lagen aanwezige natuurlijke warmte. Op vijf à zeven meter diepte is de invloed van de bovengrondse seizoenschommelingen nihil. Hoe dieper we boren, hoe warmer. Die aardwarmte heeft een temperatuur die schommelt rond de tien à twaalf graden Celsius.

Daarmee is het perfect mogelijk om je huis op een alternatieve, financieel interessante en ecologisch verantwoorde wijze te verwarmen (of te koelen in de zomer). Bovendien gaat er geen water verloren omdat het telkens hetzelfde water (met koelvloeistof) is dat in een gesloten circuit via ondergrondse lussen en vervolgens door de warmtepomp wordt rondgestuurd. Aardwarmte is een letterlijk onuitputtelijke energiebron. En bovendien duurzaam, want je verwarmt zonder fossiele brandstof en je bent niet afhankelijk van het seizoen. Kortom: gratis energie die ook nog eens milieuvriendelijk is!

Verticale boringen voor warmtepompen

Spoelboormethode

Voor geothermische boringen werken we snel en efficiënt met de zogenaamde spoelboormethode . Hierbij wordt water de diepte ingepompt via de boorstangen. De boorkop schraapt zand- en kleilagen af. Het spoelwater transporteert deze vrijgekomen boorresten mee naar boven via het geboorde gat tussen de boorstangen en de boorwand. Op de boormachine worden de boorresten terug gescheiden van het boorwater, dat op zijn beurt opnieuw geïnjecteerd wordt.

Bodemlussen

Na de geothermische boring worden er verticale sondes in het vrijgekomen boorgat gemonteerd. Deze sondes worden verbonden met de horizontale ondergrondse leidingen (de horizontale collector) en de verdere aansluiting met de warmtepomp. Uiteraard is een perfecte dimensionering van het ondergrondse lussensysteem vereist. Onze jarenlange ervaring en expertise plus onze uitgebreide hydrologische databank garandeert exacte berekeningen. Wij kunnen in principe tot 300 m diep boren. De gangbare diepte voor geothermie is echter maximaal 150 m diep. In de praktijk situeert de boring zich tussen 60 en 150 m diepte. Dankzij onze berekeningen beantwoorden zowel ontwerp (bepaling van de exacte diepte, dimensionering van de aardsondes, grondplan van het lussensysteem,…) als de uitvoering van de geothermische put volledig aan jouw behoeften en wensen.

Aardsondes bodemlussen warmtepomp

Horizontale aansluitingen en collector

De aardsondes in de geothermische boringen lopen aan de oppervlakte horizontaal verder naar de warmtepomp, ongeveer 60 cm onder de grond. Om elke put thermisch gelijkmatig te belasten, worden de verschillende sondes met elkaar verbonden volgens de Tichelmanmethode of met een centrale collectorput met inregelventielen.

Nadat alle verbindingen zijn gemaakt, wordt de collector gevuld met een koelvloeistof (tot 30% propyleen-glycol). De koelvloeistof is milieuvriendelijk en heeft een optimale warmtegeleidbaarheid.

Warmtepomp collector glycol

Koppeling van boringen met warmtepomp

Wij werken samen met installateurs van warmtepompen die de ondergrondse lussen koppelen aan de verwarmingsinstallatie of koelinstallatie in het gebouw. Zij zorgen ook voor de inregeling van de warmtepomp.

 

Lees meer over warmtepompen

Boringen warmtepomp installateur

Verheyden is een familiebedrijf dat reeds 50 jaar actief is in verticale grondboringen. Wij hebben al meer dan 10.000 boringen met succes verricht, zowel voor particulieren, bedrijven als voor de Vlaamse Overheid. Wij boren putten om warmte of koude (geothermie) en (drink)water uit te winnen.