Waterwinning drinkwater

Boringen waterputten

Waterputboringen (waterwinning)

Waterwinning met aangepaste waterpomp

Een eigen waterput heeft veel voordelen tegenover het gebruik van de waterleiding:

  • Geen (stijgende) jaarlijkse rekeningen meer. Dus financieel voordelig!
  • Het water is meestal zachter. Je gebruikt dus minder wasmiddel en wasverzachter.
  • Er zit geen chloor in het water. Dus schoner voor het milieu!
  • Het water is ook bij langdurige droogte voorradig.

Waterputten tot 100 meter

Wij voeren machinale waterputten uit tot een diepte van ca. 100 meter. Diepere boringen vereisen aanzienlijk grotere en zwaardere machines. Meestal is dat niet mogelijk op particuliere percelen en niet rendabel. Manuele ondiepe boringen (gespoten putten) zitten niet in ons gamma.

Waterkwaliteit

Wanneer we een ondiepe put boren die de eerste waterlaag aanboort van bijvoorbeeld zeven tot negen meter diepte kan dit water gebruikt worden om een tuin te besproeien. Vaak is dit water sterk ijzerhoudend – dit hangt af van plaats tot plaats. Het geeft een roestkleur wanneer je dit water gebruikt voor de schone was, planten en bestrating. Dit water is niet geschikt voor een zwembad of als drinkwater voor dieren.

Wanneer we dieper boren is er meestal wel een betere kwaliteit. Ons databestand met analysegegevens van de vele boringen die wij in het verleden uitvoerden is zeer uitgebreid. Dat laat ons toe om op voorhand nauwkeurig te bepalen hoe diep er geboord moet worden om kwaliteitswater te bekomen. Vaak vragen klanten om de waterkwaliteit op voorhand te garanderen. Dit is echter niet mogelijk. Wij hebben weliswaar de methoden om water naar boven te pompen maar niet om zelf water te maken…

Waterput boring drinkwater

Spoelboring of zuigboring?

Voor waterwinning maken wij enkel gebruik van de zuigboortechniek. Dit is de omgekeerde boortechniek van de eenvoudigere en goedkopere spoelboring.

Het water dat bij een zuigboring omhoog komt, wordt hier via de boorstangen afgevoerd – en dit in tegenstelling tot de spoelboring. Bij deze methode wordt de losse materie samen met het spoelwater die ontstaat door de boring naar boven gebracht. Dit water met de boorresten spoelt tussen de boorstangen en de boorwand (de ‘annulaire ruimte’), weer naar de oppervlakte. De boorresten kunnen echter aan de boorgatwand blijven plakken. Staalname van de uitgeboorde grond is onnauwkeurig. Bij een zuigboring wordt de losgeboorde grond via de boorstangen opgezogen en naar boven afgevoerd. De boorresten kunnen dan niet aan de boorwand blijven plakken. De boorresten die via de boorstangen worden afgevoerd geven een veel nauwkeuriger grondstaalname. Dat maakt dat we heel precies de locatie van het filterdeel en de noodzakelijke kleistoppen kunnen plaatsen. Ook wordt er minder overdruk gezet op de watervoerende laag, zodat het vette boorwater minder in de waterlaag zal binnendringen. De wateropbrengst van de gezuigboorde put zal beter zijn én het milieu vaart er wel bij.

PVC-buis en waterfilter

Na het creëren van het boorgat worden de boorstangen uit het boorgat opgehaald. In dit vrijgekomen boorgat plaatsen wij een verticale pvc-buis met onderaan een filter die het opstijgend water tot boven zal leiden. De buizen zijn dikwandig om de grote drukverschillen op te vangen. De filter is ook een pvc-buis met sleuven. Rondom de filter wordt er een filterzandpakket gestort. Dit zand is gewassen, ontsmet en gekalibreerd. De korrelgrootte van het filterzand en de sleufbreedte van de filter zijn aangepast aan de zandlagen waarin de filter zich bevindt. Zodoende kunnen wij zandvrij water garanderen.

Om de waterhoudende lagen tegen vervuiling te beschermen worden de kleilagen in de waterput afgedicht met bentonietkorrels. Dit zijn kleistoppen die voorkomen dat minder kwalitatief water zich vermengt met waterlagen van een betere kwaliteit.

Naast de pvc-buis wordt nog een externe peilbuis aangebracht zodat later het waterpeil van de waterlaag in kwestie kan gemeten worden.

Pompinstallatie waterput

Oppompen van het water

Wanneer de pomp is aangebracht, wordt een pompproef uitgevoerd om het debiet en de waterkwaliteit van het water te meten. Nadien als de put voldoende in dienst is geweest (na twee tot drie weken) kan een waterstaal genomen worden. Dit wordt aan een onafhankelijk labo bezorgd dat een uitgebreide en chemische analyse aflevert.

 

Lees meer over waterpompen

Pompinstallatie waterput

Propere technieken voor een propere werf

Onze geautomatiseerde boortorens zijn voorzien van rups- of tractorbanden om ook op moeilijk bereikbare plaatsen te kunnen boren. De rupsbanden hebben een groot contactoppervlak waardoor verzakkingen in het grasperk of bestrating van de oprit worden vermeden.

Onze boormeesters zorgen ervoor dat er geen beschadigingen plaatsvinden. De boorresten zoals zand, klei, stenen, krijt,… die samen met het opgepompte water naar de oppervlakte komen bij het boren van het boorgat kunnen worden opgevangen in big bags en afgevoerd.

Pompinstallatie waterput